Absorptive capacity

Het observatievermogen van een onderneming wordt voornamelijk geanalyseerd aan de hand van het begrip absorptive capacity. Dit begrip werd oorspronkelijk vooral gebruikt in macro-economische studies. Absorptive capacity werd hierin gedefinieerd als het vermogen van een economie om externe kennis en resources te absorberen en te gebruiken (Qiang-Tu et al, 2006).
Lees verder