Actual total loss (ATL)

Term uit het Engelse zeeverzekeringsrecht, te vertalen als werkelijk totaal verlies. Volgens de Marine Insurance Act is van actual total loss niet alleen sprake als het gevaarsobject geheel teniet is gegaan, maar ook als het zodanig is beschadigd dat het niet langer een zaak van de verzekerde soort is en als de verzekerde de macht erover onherroepelijk heeft verloren.
Lees verder