ADICO

ADICO betreft een afkorting. Het staat voor:A = attributen die definiëren op welke actoren de regel van toepassing is.D = mag, moet of mag nietI = de handeling waarop D betrekking heeft.C = de voorwaarden die definiëren in welke situatie. O =de sanctie die wordt opgelegd.
Lees verder