Stakeholder Salience Model

Het Stakeholder Salience Model is ontwikkeld door Mitchell, Agle & Wood in 1997. Het model beschrijft zeven typeringen van stakeholders welke gebaseerd zijn op een drietal kenmerken. De combinatie van deze kenmerken bepaalt vervolgens het type stakeholder. De kenmerken zijn als volgt:Macht: hierbij gaat het om welke macht de stakeholder heeft om de organisatie, het programma, project of opdracht te beïnvloeden. Legitimiteit: hierbij gaat het om in hoeverre de acties die een stakeholder uitv...
Lees verder