Kennisbank Leiderschap Management Management Modellen Strategie

Stakeholder Salience Model

Het Stakeholder Salience Model is ontwikkeld door Mitchell, Agle & Wood in 1997. Het model beschrijft zeven typeringen van stakeholders welke gebaseerd zijn op een drietal kenmerken. De combinatie van deze kenmerken bepaalt vervolgens het type stakeholder. De kenmerken zijn als volgt:

Macht: hierbij gaat het om welke macht de stakeholder heeft om de organisatie, het programma, project of opdracht te beïnvloeden.

Legitimiteit: hierbij gaat het om in hoeverre de acties die een stakeholder uitvoert correct of wenselijk zijn binnen de organisatie.

Urgentie:  hierbij gaat het om de vraag in hoeverre de uitkomst van belang is wat betreft de stakeholder alsook welke tijdsdruk hiermee gemoeid is.

Het Stakeholder Salience Model

Latente stakeholders
Wanneer stakeholders over één van bovengenoemde kenmerken bezitten, dan worden zij latente stakeholders genoemd en bevinden zij, de onderstaande drie typeringen, zich in de buitenzijde van het model:

1. Slapende stakeholder (kenmerk: macht): een slapende stakeholder oefent geenszins macht uit, omdat zijn of haar eis onvoldoende legitimiteit en urgentie kent. De stakeholder heeft echter wel de potentie om aan urgentie en legitimiteit te winnen. Te denken valt aan een persoon of groep die de aandacht van de media kan manipuleren.

2. Zwakke of discrete stakeholder (kenmerk: legitimiteit): de zwakke stakeholder heeft geen urgentie maar wel legitimiteit. Door het gebrek aan macht is deze stakeholder niet in staat de organisatie te beïnvloeden. Veelal betreffen dit non-profit en vrijwilligersorganisaties.

3. Veeleisende stakeholder (kenmerk: urgentie): deze stakeholder voert een urgente claim op, echter heeft het onvoldoende legitimiteit. Er is geen sprake van macht die kan worden uitgeoefend.

Verwachtende stakeholders
Stakeholders die twee van de drie kenmerken bezitten worden getypeerd als verwachtende stakeholders en begeven zich richting het midden van het model (nummer. 4, 5 en 6):

4. Dominante stakeholder (kenmerken: macht/legitimiteit):  een dominante stakeholder beschikt over macht en over legitimiteit. Zijn of haar eis of claim is echter niet urgent. De stakeholder verwacht veel en krijgt vaak veel aandacht. Te denken valt aan werknemers en vertegenwoordigers van een vakbond die zitting hebben in het bestuur van een onderneming.

5. Gevaarlijke stakeholder (kenmerken: macht/urgentie) : een stakeholder is gevaarlijk wanneer deze macht bezit en een urgente claim of eis heeft, echter met onvoldoende legitimiteit. De stakeholder kan dwingend zijn en zelfs gewelddadige middelen gebruiken. Het is van groot belang gevaarlijke stakeholders te onderkennen maar niet altijd is het noodzakelijk aan hun claim te voldoen. Een voorbeeld van een gevaarlijke stakeholder is een belangenorganisatie met onjuiste of opzettelijk gemanipuleerde gegevens over de milieuprestaties van een onderneming.

6. Afhankelijke stakeholder (kenmerken: legitimiteit/urgentie): de afhankelijke stakeholder kent een urgente en legitieme eis, echter is er sprake van het ontbreken aan macht. Hierdoor is de stakeholder afhankelijk van anderen zoals een dominante stakeholder, die wel de macht heeft om de wil van de afhankelijke stakeholder op te leggen aan de onderneming. Een afhankelijke stakeholder kan bijvoorbeeld een lokale natuurbeschermingsorganisatie zijn.

Ultieme stakeholders
Stakeholders aan wie alle kenmerken zijn toe te schrijven worden ultieme stakeholders genoemd (nummer 7):

7. Ultieme stakeholder (kenmerken: macht/legitimiteit/urgentie):  stakeholders kunnen als ultieme stakeholder gezien worden als zij zowel over macht als over een legitieme en urgente claim beschikken.

LITERATUUR 
Mitchell, R. K.; Agle, B. R.; Wood, D. J. (1997). “Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts”. Academy of Management Review (Academy of Management) 

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

De redactie wordt verzorgd door Nomair van Wijk (organisatieadviseur) en Ruben de Bruijn.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten

Aanbevolen

Advertentie

Advertentie