Alternative transfer pricing methods [Management Accounting & Control]

-Market based transfer prices; transfer pricing op basis van marktprijzen, voornamelijk bij perfecte competitie (als zowel koper als verkoper de prijs niet kunnen beïnvloeden, en het product homogeen is). Verkoop extern of intern maakt geen verschil. -Marginal cost transfer prices; wanneer de markt voor het intermediaire product onvolmaakt is of zelfs non-existent, kan marginale kosten transfer pricing helpen managers van zowel de aanbod als vraag divisie te motiveren tot het maximaliser...
Lees verder