Arbeidsovereenkomst – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Titel 10. Arbeidsovereenkomst   Afdeling 1. Algemene bepalingen   Artikel 610 1.De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. 2.Indien een overeenkomst zowel aan de omschrijving van lid 1 voldoet als aan die van een andere door de wet geregelde bijzondere soort van overeenkoms...
Lees verder