Visie op visie en missie

Heeft een bedrijf perse een visie en missie nodig om te kunnen voortbestaan? Veel bedrijven en organisaties besteden veel tijd en geld aan het vaststellen van een visie en een missie. Dat is, zo wordt gezegd, een voorwaarde om te kunnen voortbestaan. Zonder visie en missie is het, zo wordt gezegd, niet mogelijk doelstellingen te formuleren en een strategie uit te stippelen. Maar is dat wel zo? Niet dus. Visie Visie is een moeilijk definieerbaar begrip. Visie is het exclusieve recht van vi...
Lees verder