HRM Modellen

Het AMO-model van Appelbaum

In het AMO-model van Appelbaum wordt inzichtelijk gemaakt hoe HRM-beleid leidt tot organisatieprestaties en resultaten. Het model onderscheid een aantal stappen met als startpunt de high-performance werksystemen rondom HRM en als eindpunt prestaties van de organisaties, bijvoorbeeld in de zin van winst, return of investment, kostenreductie, omzet, verbeteringen in kwaliteit en efficiencyverbeteringen, etc. Het model onderscheid een drietal blokken, namelijk, de high-performance werksystemen, het extra rolgedrag en de prestaties van de organisatie. Onderstaand wordt het model visueel weergegeven.

Model van Appelbaum Het eerste blok de high-performance werksystemen onderscheid een drietal aspecten, namelijk kennis en vaardigheden door training, scholing en ervaring, motivatie en drijfveren door kennisdeling, beloningen, loopbaanontwikkeling en arbeidszekerheid en als laatste aspect de participatiemogelijkheden door transparante communicatie, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en onderdeel van een team uitmaken. Het tweede blok, het extra rolgedrag, is het gevolg van HRM-beleid middels de activiteiten uit het eerste blok. Extra-rolgedrag betekent dat een medewerker extra inzet en inspanning vertoont buiten wat voor zijn of haar functie vereist is. Het laatste blok omvat de organisatieprestaties. Het gaat dan concreet om bijdrage van het HRM-beleid aan de organisatieprestaties bijvoorbeeld in de zin van productiviteit, efficiency, kosten reductie, winst, etc.

LITERATUUR
Appelbaum, E. Bailey, T. Berg, P. & Kalleberg, A. (2000). Manufacturing advantage: Why high- performance work systems pay off. Ithaca: Cornwell University Press

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten