99 Businessmodellen

'99 BUSINESSmodellen' beschrijft de internationaal meest bekende modellen voor bedrijfskundige analyse. Aan de hand van een bedrijfskundige analyse krijgen we een concreet inzicht in en gevoel voor de bedrijfssituatie. Wat zijn de drijvende krachten achter de business, wat zijn de voor- en nadelen van de organisatiestructuur en -cultuur, welke belangen hebben onze stakeholders en welke invloed heeft de omgeving op onze organisatie? Dit boek is geschreven om managers, adviseurs en bedrijfskund...
Lees verder