Verschillen tussen traditionele budgettering en beyond budgeting

Uit bovenstaand tabel kan worden geconcludeerd dat bij gebruik van beyond budgeting meer nadruk op de capaciteiten van het personeel wordt gelegd waardoor het belang van personnel en cultural controls zal toenemen. Dit in tegenstelling tot traditionele budgettering waar de nadruk meer op results controls ligt (het behalen van het budget).
Lees verder

Beyond budgeting

Beyond budgeting is erop gericht een flexibele organisatie met een fors aanpassingsvermogen te creëren, door een flexibele organisatiestructuur en een adaptief prestatiemanagementproces te implementeren. Hierbij is het budget vervangen door een scala van geïntegreerde managementtechnieken, zoals de balanced scorecard, rolling forecasts, dynamische prestatiemeting en empowerment.
Lees verder