Koop en ruil – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Afdeling 1. Koop: Algemene bepalingen   Artikel 1 Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.   Artikel 2 1.De koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan wordt, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, schriftelijk aangegaan. 2.De tussen partijen opgemaakte akt...
Lees verder