Cashflow ratio 2

Cashflow ratio 2 = lang vreemd vermogen / nettowinst + afschrijvingen x 1 jaar De cashflow ratio 2 impliceert hoe lang het duurt in jaren voordat een organisatie middels haar cashflow (netto winst + afschrijvingen) haar lang vreemd vermogen kan aflossen.
Lees verder