Concurrentiegedrag Kotler

Ondernemingen hebben vaak te maken met concurrenten. Ondernemingen zullen derhalve moeten reageren op de ontwikkelingen en trends uit de externe omgeving en daarmee ook op de concurrentie uit de markt. Hoe en in welke mate een onderneming kan reageren op veranderingen in de externe omgeving hangt af van de concurrentiepositie en de het marktaandeel. Binnen het model van concurrentiegedrag van Kotler worden vier typering uiteengezet die een onderneming in kan nemen in de markt. Dit zijn marktleid...
Lees verder