Cultuurtypologie volgens Harrison

Volgens Harrison dient een organisatie rekening te houden met tegenstrijdige belangen tussen het individu en de organisatie.  De oplossingen die voor een dergelijk spanningsveld door een organisatie wordt geboden bepalen de cultuur.  Er zijn volgens Harrison (1972) vier soorten organisatieculturen van elkaar te onderscheiden, namelijk de machtscultuur, de rolcultuur, de taakcultuur en de persoonscultuur. Onderstaand een beknopte weergave hiervan. Machtscultuur (baas-gericht) Deze cultuur wor...
Lees verder