Current ratio

Current ratio = vlottende activa / kort vreemd vermogen De current ratio impliceert of een organisatie de bezittingen die op korte termijn (binnen een jaar) in geld om gezet kunnen worden als liquide middelen, debiteuren en voorraad, voldoende zijn om het kort vreemd vermogen te kunnen voldoen.
Lees verder