Debt ratio

Debt ratio = vreemd vermogen / totale vermogen De debt ratio impliceert het aandeel van het vreemd vermogen in het totale vermogen. Het totale vermogen bestaat uit vreemd- en eigen vermogen.
Lees verder