Deductie

Het vormen van theorie is voor een belangrijk deel afgeleid van bepaalde aannames waarop verder wordt door geredeneerd en waaruit vervolgens weer nieuwe theorie wordt gevormd.
Lees verder