Communicatie bij verandering: do’s en don’ts

Als het gaat om veranderingen in organisaties, dan kan worden gesteld dat iedere verandering eigen kenmerken kent. De communicatie is in dit verband dan ook iedere keer anders. Toch kunnen er enkele ‘do’s en don’ts’ worden geformuleerd die als handvatten kunnen dienen om de communicatie rondom veranderingen te optimaliseren.Deze zijn dan ook onderstaand weergegeven. Start zo vroeg mogelijk met communicatie in een veranderproces.Vroeg communiceren levert uiteindelijk minder weerstand op d...
Lees verder