Diversiteitswiel

Diversiteit verwijst naar het hele scala aan fysieke en culturele verschillen die het spectrum van verschillen tussen mensen vormen.Als kerndimensies kunnen worden aangemerkt: leeftijd, etnische afkomst, sekse, geestelijke/fysieke vermogens, nationaliteit en seksuele voorkeur. De secundaire dimensies betreffen: moedertaal, religie, opleiding, manier van werken, inkomen, werkervaring, geografische afkomst, burgerlijke staat en communicatiestijl. De genoemde dimensies zijn onderstaand weergegeven...
Lees verder