Changemanagement HRM Management Modellen Strategie

DEIB-model

Het DEIB-model staat voor Diversity, Equity, Inclusion en Belonging. Dit model wordt veelal gebruikt in organisaties om een inclusieve werkomgeving te bevorderen alsmede gelijke kansen te creëren voor alle medewerkers, ongeacht achtergrond. Vele organisaties streven ernaar om het DEIB-model te integreren in hun beleid én praktijken om niet alleen een inclusieve en ‘rechtvaardige’ werkomgeving te bevorderen, maar ook hopen zij hiermee talent aan te trekken en te behouden. Daarnaast wordt er vanuitgegaan dat dit tevens leidt tot een productievere en innovatievere werkomgeving.
Onderstaand de componenten van het DEIB-model beknopt toegelicht.

 1. Diversiteit (Diversity): Dit verwijst naar de verscheidenheid aan mensen in een organisatie op basis van kenmerken zoals geslacht, etniciteit, leeftijd, seksuele geaardheid, religie, enzovoort. Het streven is naar een diverse groep medewerkers om verschillende perspectieven en ervaringen te omvatten.
 2. Gelijkheid (Equity): Dit betreft het streven naar gelijke kansen en behandeling voor alle medewerkers, ongeacht hun achtergrond. Het gaat niet alleen om gelijke toegang tot kansen, maar ook om het identificeren en aanpakken van ongelijkheden die kunnen ontstaan.
 3. Inclusie (Inclusion): Inclusie houdt in dat alle medewerkers zich gewaardeerd voelen, betrokken zijn en een gevoel van verbondenheid ervaren binnen de organisatie. Het gaat erom een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt.
 4. Belonging (Erbij horen): Het laatste aspect van het DEIB-model is ‘Belonging’, wat verwijst naar het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich niet alleen opgenomen voelen, maar zich ook echt ‘thuis’ voelen. Dit gaat verder dan simpelweg aanwezig zijn; het gaat om een diep gevoel van betrokkenheid en verbondenheid met de organisatie.

Welke kanttekeningen kunnen er bij het DEIB-model worden geplaatst?

Hoewel het DEIB-model zinvol kan zijn voor het bevorderen van inclusiviteit en gelijkheid binnen organisaties, zijn er ook enkele kanttekeningen te plaatsen welke in overweging kunnen worden genomen:

 1. Complexiteit van diversiteit: Diversiteit omvat een breed scala aan kenmerken, en het kan uitdagend zijn om al deze aspecten effectief te managen. Het is belangrijk om niet te generaliseren en individuele verschillen te erkennen.
 2. Culturele gevoeligheid: Wat als inclusief en gelijk beschouwd wordt in één cultuur, kan anders worden geïnterpreteerd in een andere. Het is van belang om culturele gevoeligheden te begrijpen en rekening te houden met verschillende perspectieven.
 3. Tokenisme: Soms kunnen organisaties zich richten op het aannemen van medewerkers met diverse achtergronden zonder de nodige structurele veranderingen door te voeren. Dit kan leiden tot tokenisme, waarbij medewerkers van minderheidsgroepen slechts symbolisch aanwezig zijn, zonder daadwerkelijke invloed.
 4. Weerstand en onbegrip: Niet iedereen binnen een organisatie kan de noodzaak van het DEIB-model begrijpen of ermee instemmen vanwege andere opvattingen over de geduide begrippen. Er kan weerstand ontstaan, wat de effectiviteit van implementatie kan belemmeren.
 5. Metrieken en meetbaarheid: Het meten van de impact van DEIB-initiatieven kan uitdagend zijn. Het vinden van geschikte metrieken om de voortgang te evalueren en succes te meten is vaak complex.
 6. Inclusie versus assimilatie: Soms kan de nadruk op inclusie leiden tot het verwachten dat individuen zich aanpassen aan de dominante cultuur in plaats van hun eigenheid te behouden. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen inclusie en respect voor diversiteit.
 7. Lange-termijn betrokkenheid: Het DEIB-model vereist een langdurige betrokkenheid van de organisatie en haar leiders. Een eenmalige inspanning is niet voldoende; het moet worden geïntegreerd in de bedrijfscultuur en blijvend worden ondersteund.
 8. Risico op ‘diversity washing’: Sommige organisaties kunnen diversiteit als een marketingtool gebruiken zonder substantiële veranderingen door te voeren. Dit fenomeen wordt ook wel ‘diversity washing’ genoemd en kan het oprechte streven naar inclusiviteit ondermijnen.
Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten