Doorlooptijd

Gemiddelde doorlooptijd = som van de doorlooptijd van alle producten / aantal producten Dit kengetal impliceert de tijd dat een organisatie nodig heeft om een product tot stand te brengen van het moment van de order tot het product gereed staat voor distributie.
Lees verder