Financiëlezekerheidsovereenkomsten – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Titel 2. Financiëlezekerheidsovereenkomsten Artikel 51 In deze titel wordt verstaan onder: a.financiëlezekerheidsovereenkomst: een financiëlezekerheidsovereenkomst tot overdracht of een financiëlezekerheidsovereenkomst tot vestiging van een pandrecht; b.financiëlezekerheidsovereenkomst tot overdracht: een overeenkomst op grond waarvan de onder d, e of f bedoelde goederen worden overgedragen als waarborg voor een verplichting; c.financiëlezekerh...
Lees verder