Een framework voor risicomanagement volgens Froot, Scharfstein & Stein

In de paper ´A Framework for Risk Management´ stellen Froot, Schafstein en Stein dat het risicomanagement paradigma gebaseerd is op drie onderliggende waardes, namelijk: Waarde wordt gecreëerd door middel van gedegen investeringen; Om tot gedegen investeringen te komen is het noodzakelijk dat er intern afdoende cash gegenereerd wordt. Bedrijven welke kampen met een tekort aan interne financiering korten immers op investeringsprogramma’s. De kasstroom wordt als cruciaal aangemerkt voor het inve...
Lees verder