Economie Kennisbank

Een framework voor risicomanagement volgens Froot, Scharfstein & Stein

In de paper ´A Framework for Risk Management´ stellen Froot, Schafstein en Stein dat het risicomanagement paradigma gebaseerd is op drie onderliggende waardes, namelijk:

 1. Waarde wordt gecreëerd door middel van gedegen investeringen;
 2. Om tot gedegen investeringen te komen is het noodzakelijk dat er intern afdoende cash gegenereerd wordt. Bedrijven welke kampen met een tekort aan interne financiering korten immers op investeringsprogramma’s.
 3. De kasstroom wordt als cruciaal aangemerkt voor het investeringsproces en kan worden aangetast door externe factoren zoals valuta’s, grondstofprijzen alsook interest.

Risicomanagement kent daarom als doel er voor te zorgen dat een bedrijf afdoende cash beschikbaar heeft teneinde gedegen investeringen te verrichten. Om te voorzien in cash behoefte prefereren bedrijven om dit te financieren middels intern gegenereerde kasstromen in plaats van schuld (zoals uitgifte van aandelen). Bedrijven dienen in dit verband risicomanagement toe te passen om het interne aanbod aan financiering (operational cashflow) af te stemmen met de interne vraag (investeringen).  Rekening dient te worden gehouden met het navolgende:

 1. Indien de interne vraag aan financiering niet onderhevig is aan fluctuaties van economische variabelen, zoals valuta en/of rente, dan dient juist de inkomende kasstroom gestabiliseerd te worden.
 2. Indien het aanbod aan interne cashflows gelijkenissen vertoont met de vraag hiervan voor investeringen, is er minder behoefte valutarisico af te dekken.

De verbinding tussen investeringsmogelijkheden van een bedrijf en de meest kritische economische variabelen is van belang te begrijpen en te doorgronden.

Froot, Schafstein en Stein verschaffen in de paper guidelines voor de manager welke onderstaand beknopt wordt weergegeven:

 1. Bedrijven in dezelfde industrie zijn niet genoodzaakt dezelfde hedging strategie te volgen. Dit is mede afhankelijk van de karakteristieken van de inkomende kasstromen alsook de investeringsmogelijkheden.
 2. Bedrijven kunnen tevens voordeel halen uit risicomanagement alhoewel ze geen grote activa basis hebben: juist omdat ze geen onderpand hebben is afstemming van belang, gezien het aantrekken van financiering om tijdelijke kasstroom te korten te financieren moeizaam is.
 3. Bedrijven met een conservatieve kapitaalstructuur hebben baat bij hedging.
 4. Internationale bedrijven moeten beseffen dat valutarisico niet alleen invloed heeft op kasstromen, maar ook investeringsmogelijkheden.
 5. Bedrijven moeten waakzaam zijn om concurrentie en ontwikkelingen goed blijven monitoren omtrent hun hedgingstrategie;
 6. Het gebruik van derivaten kan niet alleen aan financiële specialisten worden overgelaten, gezien het overzicht wat nodig in welke mate de vraag en aanbod van kasstromen worden beïnvloedt.

LITERATUUR
Froot, K., David S. Scharfstein, and J. Stein. “A Framework for Risk Management.” Harvard Business Review 72, no. 6 (1994): 91-102.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

De redactie wordt verzorgd door Nomair van Wijk (organisatieadviseur) en Ruben de Bruijn.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten

Aanbevolen

Advertentie

Advertentie