Functieclassificatie

Bij functieclassificatie gaat het om het ordenen en/of groeperen van de functies van een land, een streek, een sector, een bedrijf of een afdeling naar onderlinge verwantschap volgens één of meer gegeven criteria. Gebruikte categoriseringscriteria worden bepaald door het uiteindelijke doel van de functieclassificatie. Bij de analyse gebruikte criteria spelen hierbij een kritische rol.
Lees verder