Het FOETSJE-model

Het FOETSJE-model is een model die kan worden ingezet om de strategische opties, voortvloeiend uit de SWOT- en confrontatiematrix, te toetsen. Om te bezien of de opties bijdrage leveren aan de probleemstelling is eerst het noodzakelijk de opties nader te analyseren. De analyse wordt verricht aan de hand van de navolgende criteria: Geschiktheid: Draagt de optie bij aan het verwezenlijken van de doelstelling? Haalbaarheid: is de optie haalbaar? (de haalbaarheid wordt getoetst aan de hand van...
Lees verder