Het GROW-coachingmodel

Het GROW-coachingmodel is een model om structuur aan te brengen in een coachingsgesprek.De kracht van het GROW-model is dat het in vier overzichtelijke stappen leidt tot een helder eindresultaat. Doordat de gecoachte zélf actief is in het verhelderen van het probleem en het genereren van ideeën, beklijft de output beter. De gecoachte komt als het ware zélf tot oplossingen.In een vervolgsessie wordt door de coach en gecoachte gekeken of de afspraak heeft geleid tot het gewenste resultaat. Het GRO...
Lees verder