HRM Leiderschap Modellen

Het GROW-coachingmodel

Het GROW coachingmodelHet GROW-coachingmodel is een model om structuur aan te brengen in een coachingsgesprek.De kracht van het GROW-model is dat het in vier overzichtelijke stappen leidt tot een helder eindresultaat. Doordat de gecoachte zélf actief is in het verhelderen van het probleem en het genereren van ideeën, beklijft de output beter. De gecoachte komt als het ware zélf tot oplossingen.In een vervolgsessie wordt door de coach en gecoachte gekeken of de afspraak heeft geleid tot het gewenste resultaat. Het GROW-coachingmodel is ervarend leren: reflectie, inzicht, kiezen en doen.

Het GROW-model gaat er vanuit dat de coach geen expert is in de situatie van de klant. De coach fungeert hier dan ook als objectieve facilitator welke ondersteuning biedt bij het selecteren van de beste optie, zonder advies of richting aan te duiden.

GROW is een afkorting voor Goal, Reality, Options en Will. Er wordt gekeken naar waar iemand naar toe wil (Goal), wat op dit moment de positie is (Reality) en welke opties er zijn om de gewenste bestemming te bereiken (Options). Onderstaand wordt nader ingegaan op de elementen en verbonden stappen.

Stap 1: Goal (doelstelling)
Stap 1 van het GROW coachingmodel is het vaststellen van het doel, zowel voor de langere termijn als voor de bijeenkomst op zich (bij laatstgenoemde gaat het erom dat duidelijk is wat de coachingsessie concreet oplevert). Het is bij deze stap essentieel dat voldaan wordt aan de SMART-vereisten, ofwel dat het Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden is.

Stap 2: Reality (huidige situatie)
Stap 2 van het GROW coachingmodel is het verkennen van de huidige situatie en dit betekent dat in deze fase het gespreksthema helder dient te worden. De rol van de coach is de gecoachte te stimuleren tot zelfevaluatie en analyse. Hierbij is het essentieel om de rode draad vast te houden en dus niet af te wijken van de kern.

Stap 3: Options (opties verkennen)
Bij stap 3 gaat het om het genereren van ideeën die bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het probleem. De kunst is hier om een creatief denkproces op gang te brengen en derhalve vrijuit te brainstormen, zonder hinder van censuur of voorwaarden wat betreft uitvoerbaarheid. De coach structureert de output en draagt zelf ideeën aan ter bevordering van het proces.

Stap 4: Will (motivatie, actieplan, conclusie)
Bij stap 4, tevens de laatste stap, gaat het erom dat er tot een afrondende conclusie wordt gekomen. Deze stap wordt afgesloten met een duidelijk actieplan over wie, wat en binnen welk tijdsbestek gaat doen.

Kanttekening
Er is meer aan coaching dan louter het toepassen van het GROW-model. Ieder mens en iedere vraag is uniek, elk traject is maatwerk. De coach zal gebruik maken van coachingsvaardigheden als actief luisteren, maïeutiek, het creëren van rapport en de balans met leiderschap en feedback geven. De GROW-methode komt pas tot zijn recht wanneer ze toegepast wordt door een professionele coach. Die kiest ook per klant de relevante methodiek afhankelijk van de persoon en de (coachings)vraag.

Literatuur
Landsberg, M. (1996). Tao of Coaching: Boost Your Effectiveness at Work by Inspiring and Developing Those Around You. Harper Collins

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten