Historische beweeglijkheid

De beweeglijkheid van een onderliggende waarde over een bepaalde periode; te vergelijken met de relatieve spreiding van koersen ten opzichte vanhet gemiddelde in die periode. Het gebruik van historische beweeglijkheid (of historic volatility) is gebaseerd op het idee dat men vanuit de beweeglijk- heid of volatiliteit van een fonds in een voorbije periode conclusies zou kunnen trekken voor de toekomst.
Lees verder