Human Capital volgens Lepak & Snell

Wat in het model Williamson over arbeidsrelaties duidelijk naar voren komt is dat er verschillende soorten arbeidsrelaties bestaan. Voor de elke soort relatie zou er ook een ander HRM-beleid geformuleerd moeten worden. Over het onderscheid in beleid wat betreft HRM hebben Lepak en Snell een model ontwikkeld, namelijk het Human Capital Model.  Hier liggen twee uitgangspunten aan ten grondslag, namelijk schaarste en verwachte productiviteit. Lepak en Snell gebruik echter niet de term HR-beleid maa...
Lees verder