Praktisch verbintenissenrecht

'Praktisch verbintenissenrecht' vormt een eerste kennismaking met het verbintenissenrecht en juridische voorkennis is niet vereist. De studiestof wordt op begrijpelijke wijze uitgelegd aan de hand van vele tot de verbeelding sprekende praktijkvoorbeelden en casussen. U kunt zelf uw verworven kennis testen door het maken van tussenvragen en studie-eindvragen (toepassingsvragen), die in elk hoofdstuk zijn opgenomen. Op deze wijze kunt u controleren of u de theorie in praktijk kunt brengen. Het ...
Lees verder

Praktisch goederenrecht

'Praktisch Goederenrecht' vormt een eerste kennismaking met het goederenrecht, zowel in theorie als in praktijk. Door middel van casuïstiek en praktijkvoorbeelden wordt de stof inzichtelijk gemaakt. Studenten kunnen hun kennis zelfstandig toetsen door de tussenvragen en toepassingsvragen bij casussen te maken. In deze tweede druk van 'Praktisch Goederenrecht' is een nieuw hoofdstuk opgenomen dat ingaat op de onderwerpen zekerheid en verhaal. Voorts zijn er enkele verdiepende paragrafen met be...
Lees verder

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht

'Ondernemingsrecht en faillissementsrecht' is bestemd voor iedereen die wil kennismaken met het ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Achtereenvolgens komen aan de orde: - Onderneming en recht; - Eenmanszaak en stille en openbare vennootschap; - Vraagstukken rondom rechtspersonen; - NV en BV; - Oprichting van de NV en BV; - Organen van de NV en BV; - Concernverhoudingen; - Kapitaal en vermogen; - Effectenrecht; - Beschermingsmaatregelen; - Fusie en splitsing; - Vereniging, coö...
Lees verder

Praktisch Arbeidsrecht

'Praktisch Arbeidsrecht' is een toegankelijke kennismaking in het vakgebied voor hbo-studenten. Het is geschreven vanuit het perspectief van een medewerker op de afdeling personeelszaken van een organisatie, die met allerlei arbeidsrechtelijke vraagstukken in aanraking komt. Het boek kent een chronologische opzet waarin 3 fasen worden onderscheiden: - Iemand solliciteert naar een baan in een bedrijf en wordt aangenomen - Iemand werkt in een bedrijf - Iemand neemt afscheid van een bedrijf ...
Lees verder

Arbeidsrecht en sociale zekerheid

'Arbeidsrecht en sociale zekerheid' maakt de lezer op een praktische wijze en in toegankelijke taal vertrouwd met de grondbeginselen van het Arbeidsrecht en de Sociale Zekerheid. Het deel Arbeidsrecht beschrijft na een korte verkenning van de verschillende arbeidsrechtelijke relaties uitvoerig de rechtsrelatie tussen de werknemer en de werkgever. Aan de orde komen onder andere de drie kenmerken van een arbeidsovereenkomst, gezag, arbeid en loon, de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst, d...
Lees verder

Kluwer collegebundel 2013/2014

Handzame en zeer toegankelijke Nederlandse wettenbundel met gratis toegang tot de online versie (update twee keer per jaar). De bundel bestaat uit twee praktische delen (privaatrecht en publiekrecht), met een afgewogen samenstelling van wetten en verdragen. De snelle toegankelijkheid wordt versterkt door het opnemen van verwijzingen, margekopjes en een uitgebreide deelinhoudsopgave. In elk deel bevindt zich een trefwoordenregister voor de gehele editie. De papieren bundel verschijnt jaarlijks...
Lees verder