Formule van Camp

Met de formule van Camp kan de optimale bestelhoeveelheid worden berekend:Q = bestelhoeveelheidD = de jaarvraag van het productF = bestel-/omstelkostenP = prijs van het productH = kosten van voorraad houden als percentage van de prijs van het productTK = totale kostenDe formule kent de navolgende aannames:- De toekomstige vraag is bekend en constant- Levertijden zijn bekend en constant- Bestelkosten zijn bekend en constant- Kosten van voorraad zijn bekend en constantVier factoren kunnen worden ...
Lees verder

Soorten voorraad (Logistiek Management)

Een bedrijf heeft voorraad nodig omdat het KOOP strategie heeft. Er kunnen verschillende soorten voorraad worden onderscheiden: SeriegroottevoorraadDit heeft betrekking op het efficiënt inkopen of produceren in een bepaalde seriegrootte. Dit is een afweging tussen de voorraadkosten en de bestelkosten.VeiligheidsvoorraadDit betreft voorraad om onzekerheden op het gebied van vraag en levertijd op te vangen. Dit hangt af van de mate van onzekerheid en het risico op nee-verkopen.Seizoensvoorraa...
Lees verder

Bestelmethoden

Bestelmethoden zijn ontwikkeld teneinde voorraden te beheersen. Voorraadaanvullingen zijn afhankelijk van de kosten van de hoeveelheid die men logischerwijs nodig heeft. Om de kosten te dekken is het van belang dat er een optimale bestelgrootte is. Leveranciersgebruiken hiertoe restricties (bepaalde hoeveelheid per afname). Leveranciers die bijvoorbeeld de schappen vullen, stellen een bepaalde bovengrens in plaats van een bestelgrens. Dit wordt ook wel jackrobbers genoemd.Wanneer een bestelling...
Lees verder