Handboek managementmodellen

Veel mensen maken al kennis met managementmodellen tijdens de studie in het hoger onderwijs. Veel klassieke managementboeken beschrijven één zo'n managementmodel. Vaak is er bij onderwijs in projectvorm, en natuurlijk in de praktijk, behoefte aan een methodische aanpak die een leidraad kan bieden voor een specifieke situatie. Een boek dat op een gestructureerde wijze een overzicht biedt van de relevante managementmodellen zou daarbij een uitkomst zijn. Dit boek biedt zo'n gestructureerd ov...
Lees verder

Bouwen aan organisatie identiteit

'Organisatie Identiteit' speelt een centrale rol in succes van merken en organisaties. Een vitale identiteit geeft organisaties een gedeeld, relevant en onderscheidend handelingsperspectief. Het is een voorwaarde voor een sterke reputatie, creëert concurrentievoordeel, draagt bij aan winstgevendheid en is succesfactor voor cultuurverandering. Dit boek laat zien hoe merk- en organisatievraagstukken vervlochten zijn. En hoe organisaties doelgericht en doelbewust kunnen bouwen aan hun identiteit...
Lees verder

Bedrijfseconomische analyses

'Bedrijfseconomische Analyses' behandelt een groot aantal bedrijfseconomische onderwerpen vanuit managementperspectief. Dat wil zeggen dat niet alleen juistheid van de calculatorische analyse vooropstaat, maar vooral ook de betekenis van deze analyse in het kader van de beslissingen die het management van een bedrijf dient te nemen. De zevende druk is waar nodig geactualiseerd en de leerstof is in een praktische context geplaatst door het toevoegen van praktijkgerelateerde casussen. De relati...
Lees verder

Business Ethics & Corporate Social Responsibility

Een nieuwe tekst voor de nieuwe realiteit: 'Business Ethics & Corporate Social Responsibility' is een cursus voor studenten over de ongekende uitdagingen en turbulentie van het moderne bedrijfsleven en de gevolgen ervan voor mensen over de hele wereld. De auteurs gaan een stap verder dan de Anglo-Amerikaanse focus van bestaande werken. Ze hanteren een verfrissend perspectief zodat studenten de cursus afronden met een breed en reflecterend inzicht in de bedrijfsethiek. Bestel dit boek voor...
Lees verder

Integriteit in de beroepspraktijk

Integriteit staat volop in de belangstelling. Er worden symposia over integriteit georganiseerd, beroepsbeoefenaren worden steeds vaker uitgenodigd voor workshops of trainingen rond het thema en menig organisatie beschikt inmiddels over een code waarin integriteit wordt genoemd als een van de belangrijkste basiswaarden. Volgens sommigen is al die aandacht schromelijk overdreven of zelfs schadelijk - het alsmaar hameren op integriteit zou leiden tot vertraging van besluitvormingsprocessen, verlie...
Lees verder

Judgement in Managerial Decision Making

Gedragskundigen hebben in de laatste 25 jaar veel vooruitgang geboekt op het gebied van de psychologie rond besluitvorming. Bazerman en Moores 'Judgment in Managerial Decision Making' maakt deze kennis beschikbaar voor managers. Ze relateren gedragskundige kennis aan praktische situaties in organisaties. Naast specifieke en wetenschappelijk gegronde handvatten voor een variëteit aan managementbeslissingen doen de auteurs bovendien handreikingen voor algemene besluitvormingsstrategieën. Bestel...
Lees verder

Bedrijfsethiek

Duurzaamheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, leiderschap: het zijn belangrijke kwesties voor bedrijven en organisaties. René ten Bos en Mollie Painter-Morland schetsen in deze inleiding in de bedrijfsethiek een vernieuwend perspectief op deze en andere kwesties. 'Bedrijfsethiek' belicht een waaier aan onderwerpen uit de managementtheorie om deze vervolgens op originele wijze te confronteren met het werk van hedendaagse filosofen. Discussies over de traditionele bedrijfsethische thema...
Lees verder

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management

'Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management' is al jaren het meest gebruikte boek binnen het hoger onderwijs op het gebied van Organisatie en Management. De auteurs Marcus en Van Dam bieden studenten een zeer praktische en interactieve inleiding op dit vakgebied. De interactiviteit van deze druk komt tot uiting door directe links in het boek naar uitleg en verdieping op de website. Deze geheel herziene editie heeft een hoge actualiteitswaarde. Nagenoeg alle praktijkkaders z...
Lees verder

Strategy Map

Voor organisaties is het vaak lastig om beleid te vertalen naar concrete stuurvariabelen. De Balanced Scorecard (BSC) biedt uitkomst en ondersteunt bij het formuleren en vertalen van strategische doelstellingen naar specifieke dimensies van de organisatie, echter leidt alleen de BSC niet tot inzicht voor het management om effectief te kunnen sturen.  De strategy map vormt dan ook de ontbrekende schakel tussen strategie, operationele activiteiten en meetbare indicatoren en bestaat uit vier kritis...
Lees verder