Vier Componenten Model inzake moraliteit van Rest

James Rest (1984) stelt dat Kohlberg een sterke theorie heeft geformuleerd aangaande de ontwikkeling van morele oordeelsstructuren, echter dat deze theorie slechts een deel dekt van hetgeen onder moraliteit kan worden verstaan. Via zijn model vier componenten van moraliteit plaatst hij de theorie van Kohlberg in een omvattender geheel. Rest onderscheidt in zijn model vier componenten van moraliteit. Bij deze componenten gaat het om vier relatief zelfstandige psychologische processen bij individ...
Lees verder