TEM

TEM staat voor Totale Effectieve Markt. Bij de marktvraag is de TEM het belangrijkst, dat wil zeggen de vraag in een bepaalde periode.

TEM voor duurzame consumptie goederen
De TEM voor dcg’s zijn opgebouwd uit drie onderdelen, namelijk (1) de initiële vraag, (2) de additionele vraag en (3) de vervangingsvraag. Ofwel: TEM dcg = initiële vraag + additionele vraag + vervangingsvraag.

TEM fast moving consumer goods
De TEM voor fmcg’s wordt bepaald aan de hand van het aantal gebruikers in een bepaalde periode en het gemiddelde verbruik. Ofwel: TEM fmcg = omvang doelgroep x penetratiegraad x gemiddeld verbruik in periode.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *