Amplitie

Amplitie betreft een term die is afgeleid van het Latijnse woord ‘amplio’ dat ‘versterken’, ‘vergroten’ en ‘vermeerderen’ betekent. In tegenstelling tot preventief en curatief, wat voorkomen en behandelen inhoudt is amplitie gericht op het bevorderen van positieve psychologische toestanden. Amplitie heeft een groter bereik omdat het zich niet alleen beperkt tot bepaalde risicogroepen maar van toepassing is op alle medewerkers.
Ten aanzien van positieve psychologie, waar het mensbeeld volstaat dat mensen behoefte hebben aan een betekenisvol leven met daarin de mogelijkheden tot persoonlijke groei en ontwikkeling, is er ook behoefte aan amplitie. Alle medewerkers hebben in potentie baat bij een positieve benadering. Met amplitie wordt beoogd de vitaliteit, het werkvermogen en de employability van alle werknemers te versterken – ongeacht of zij problemen ervaren die hun duurzame inzetbaarheid in gevaar kunnen brengen.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *