Validiteiten onderzoeksdesign

A.Interne validiteit
Is het bij dit ontwerp mogelijk om aan te tonen dat bij deze proefpersonen in deze onderzoeksomgeving, deze behandeling X invloed heeft gehad op deze O.

B.Experimentele construct validiteit
Experimenten zijn vaak sterk qua interne validiteit, echter niet altijd op exp. Construct validiteit en externe validiteit.

Definitie: Is behandeling (of verschil tussen behandelingen van groepen) een goede weergave van bedoelde exogene variabele geweest? Meet je dus wat je wilt meten?

1.Proefleidersverwachtingen:

 • Rattenexperiment
 • Pygmalion in the classroom
 • Rosenthal fotobeoordelingsexperiment
 • Self-fullfilling-prophecy
 • CDT

Rosenthal/Pygmalion effect op basis van foto beoordelingsexperiment. Conclusie is dat verwachtingen van de proefleider effect hadden op score van de respondenten. Hoe verminder je proefleidersverwachtingen?

 • Naïeve experimenter (kent hypothese niet).
 • Blinde proefleider
 • Standaardisatie
 • Canned experimenter (Bijv. instructies op video/tape)

2. Demand characteristics
Kan gedrag zijn van proefleider of de omgeving.

Voorbeelden:

 • Hawthorne effect. Fabrieksarbeiders voelden zich speciaal doordat ze onderzocht werden en gingen zo ook harder werken.
 • Novelty effect
 • Sociale wenselijkheid (gevoelige onderwerpen)
 • Evaluation apprehension. Mensen zijn gevoelig voor autoriteit (Milram).
 • Placebo effect.

Hoe is dit effect te verminderen?

1. Placebo in controlegroep / Dubbel blind experiment
2.Experiment verborgen houden voor proefpersonen (Ethiek in het geding)
3.Doel onderzoek verborgen houden.

3. Contaminatie effecten in de controlegroep

2 vormen:

 • Compensatory contamination. Kandidaten gaan mogelijk zelf op zoek naar therapie. Rivaliteit in de controlegroep kan ook een rol spelen.
 • Exaggerating contamination. Bijvoorbeeld demoralisatie vanwege verschillen in de behandeling.

C. Externe validiteit en generaliseerbaarheid.
Naar wie, waar, wat en wanneer kunnen we de resultaten generaliseren.

Dimensies volgens Dooley:

 • Andere personen / doelgroepen
 • Andere omstandigheden
 • Andere tijdstippen

In het algemeen: laat onderzoek zoveel mogelijk lijken op situaties waarnaar je wilt generaliseren (o.a. heterogeniteit).

In literatuurstudies / meta-analyses wordt geprobeerd algemene conclusies te formuleren op meerdere studies.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *