O V Wiki

Validiteiten onderzoeksdesign

A.Interne validiteit
Is het bij dit ontwerp mogelijk om aan te tonen dat bij deze proefpersonen in deze onderzoeksomgeving, deze behandeling X invloed heeft gehad op deze O.

B.Experimentele construct validiteit
Experimenten zijn vaak sterk qua interne validiteit, echter niet altijd op exp. Construct validiteit en externe validiteit.

Definitie: Is behandeling (of verschil tussen behandelingen van groepen) een goede weergave van bedoelde exogene variabele geweest? Meet je dus wat je wilt meten?

1.Proefleidersverwachtingen:

 • Rattenexperiment
 • Pygmalion in the classroom
 • Rosenthal fotobeoordelingsexperiment
 • Self-fullfilling-prophecy
 • CDT

Rosenthal/Pygmalion effect op basis van foto beoordelingsexperiment. Conclusie is dat verwachtingen van de proefleider effect hadden op score van de respondenten. Hoe verminder je proefleidersverwachtingen?

 • Naïeve experimenter (kent hypothese niet).
 • Blinde proefleider
 • Standaardisatie
 • Canned experimenter (Bijv. instructies op video/tape)

2. Demand characteristics
Kan gedrag zijn van proefleider of de omgeving.

Voorbeelden:

 • Hawthorne effect. Fabrieksarbeiders voelden zich speciaal doordat ze onderzocht werden en gingen zo ook harder werken.
 • Novelty effect
 • Sociale wenselijkheid (gevoelige onderwerpen)
 • Evaluation apprehension. Mensen zijn gevoelig voor autoriteit (Milram).
 • Placebo effect.

Hoe is dit effect te verminderen?

1. Placebo in controlegroep / Dubbel blind experiment
2.Experiment verborgen houden voor proefpersonen (Ethiek in het geding)
3.Doel onderzoek verborgen houden.

3. Contaminatie effecten in de controlegroep

2 vormen:

 • Compensatory contamination. Kandidaten gaan mogelijk zelf op zoek naar therapie. Rivaliteit in de controlegroep kan ook een rol spelen.
 • Exaggerating contamination. Bijvoorbeeld demoralisatie vanwege verschillen in de behandeling.

C. Externe validiteit en generaliseerbaarheid.
Naar wie, waar, wat en wanneer kunnen we de resultaten generaliseren.

Dimensies volgens Dooley:

 • Andere personen / doelgroepen
 • Andere omstandigheden
 • Andere tijdstippen

In het algemeen: laat onderzoek zoveel mogelijk lijken op situaties waarnaar je wilt generaliseren (o.a. heterogeniteit).

In literatuurstudies / meta-analyses wordt geprobeerd algemene conclusies te formuleren op meerdere studies.

 

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

De redactie wordt verzorgd door Nomair van Wijk (organisatieadviseur) en Ruben de Bruijn.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten

Aanbevolen

Advertentie

Advertentie