FTSE €stars-index

Door Euronext en FTSE International gezamenlijk berekende en onderhouden index waarin de 28 meest actieve Europese aandelen zijn opgenomen, de zogeheten ‘Eurostars’ of ‘Magic 28’. Opties en futures op de FTSE €Stars-index worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext.  
Lees verder

FTSE 100-index

De door de toonaangevende Britse zakenkrant The Financial Times ontwikkelde index van de 100 meest actieve aandelen die worden verhandeld op de London Stock Exchange. FTSE wordt gewoonlijk uitgesproken als ‘foetsie’. Tegenwoordig wordt de FTSE 100 index onderhouden en berekend door FTSE International in Londen.
Lees verder

Frontrunning

Het door een toegelaten instelling uitvoeren van een order voor eigen rekening in een bepaald fonds, voordat men ook een grote order van een klant moet uitvoeren in datzelfde fonds. Door front running probeert de uitvoerende partij een voordeel ten eigen gunste te behalen. Frontrunning is strafbaar.  
Lees verder

Fondsreglement

Het reglement van de effectenbeurs van Euronext waarin de rechten en plichten van een uitgevende instelling -‘fonds’- zijn vastgelegd. Beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht om zich aan de bepalingen van het fondsenreglement te houden. Als een onderneming niet aan deze verplichtingen kan of wil voldoen, dan kan de notering worden geschorst en wordt het fonds naar het zogeheten strafbankje verwezen.
Lees verder

Fondscode

Een administratiecode die wordt toegekend aan aandelen en obligaties. De fondscode voor bijvoor- beeld Ahold is 33181, de fondscode voor de 71/2% staatslening 1993 per 2023 is 10207. Er bestaat ook een internationale fondscode, de ISIN-code.
Lees verder

Fonds

Beursterm voor een bedrijf waarvan de aandelen of opties daarop worden verhandeld op de beurs. Enkele voorbeelden van op de effectenbeurs van Euronext genoteerde fondsen zijn Agfa-Gevaert, Christian Dior, Dexia, DSM, KLM, Libertel, Philips,Wolters-Kluwer en Unilever.
Lees verder

Floor broker specialist

Een toegelaten instelling van Euronext Amsterdam die in opties handelt. De Floor Broker Specialist verenigt de functie van Order Book Official en Market Maker en onderhoudt de markt in een of meerdere fondsen. Deze fondsen worden verhandeld zonder tussenkomst van een Order Book Official in dienst van Euronext Amsterdam. Onder andere obligatieopties worden verhandeld door een Floor Broker Specialist.
Lees verder

Floor broker

Een toegelaten instelling op de optiebeurs van Euronext Amsterdam die voor particuliere en institutionele klanten koop- en verkooporders uitvoert. Ook de persoon die deze orders daad- werkelijk uitvoert wordt Floor Broker genoemd.
Lees verder