Wanneer heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht?

re-integratie
De werkgever moet de ondernemingsraad instemming vragen voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van: regelingen voor werktijden, vakantie, arbeidsomstandigheden, personeelsopleidingen, personeelsbeoordelingen regels voor het aanstellen, bevorderen of ontslaan van medewerkers een beloningssysteem of functiewaarderingssysteem een personeelsvolgsysteem of registratiesysteem de registratie van, omgang met en bescherming van persoonsgegevens regelingen voor ziekteverzuim Verschil...
Lees verder