Koop en verkoop op afbetaling, huurkoop

Legal MP.NL
Voor een koper is het niet altijd mogelijk om de koopprijs geheel te betalen. Hij is dan aangewezen op betaling in termijnen. Deze komt in twee vormen voor: Koop en verkoop op afbetaling; huurkoop. De meeste wettelijke regels zijn dwingend recht (art. 7A:1576a BW). Koop en verkoop op afbetaling (art. 7A:1576 BW) Dit is de koop en verkoop waarbij de partijen overeen komen dat de koopprijs wordt betaald in twee of meer termijnen nadat de verkochte zaak aan de koper is afgeleverd. De k...
Lees verder