Rechten van de koper, indien verkoper zijn verplichtingen schendt

Legal MP.NL
Als de verkoper zijn verplichtingen heeft geschonden, dan heeft de koper op basis van boek 7 BW een aantal mogelijkheden om hiertegen op te treden (art. 7:21 BW). Tevens kan de koper beroep doen op de algemene regels van boek 6 BW volgens art. 7:22 BW. Zie ook de klachttermijn in art. 7:23 BW. Afhankelijk van de situatie kan de koper van de verkoper het volgende eisen: Boek 7 aflevering van ontbrekende onderdelen (art. 7:21 BW) herstel van de afgeleverde zaak vervanging van de afgelev...
Lees verder