Consumentenkoop Juridisch Kennisbank

Rechten van de koper, indien verkoper zijn verplichtingen schendt

Als de verkoper zijn verplichtingen heeft geschonden, dan heeft de koper op basis van boek 7 BW een aantal mogelijkheden om hiertegen op te treden (art. 7:21 BW). Tevens kan de koper beroep doen op de algemene regels van boek 6 BW volgens art. 7:22 BW. Zie ook de klachttermijn in art. 7:23 BW. Afhankelijk van de situatie kan de koper van de verkoper het volgende eisen:

Boek 7

 1. aflevering van ontbrekende onderdelen (art. 7:21 BW)
 2. herstel van de afgeleverde zaak
 3. vervanging van de afgeleverde zaak
 4. schadevergoeding (art. 7:24 BW)

Boek 6

 1. ontbinding wegens wanprestatie, eventueel gecombineerd met schadevergoeding (art. 6:265 e.v. BW)
 2. wilsgebreken
 3. (aanvullende) schadevergoeding (art. 6:74 BW).
 4. opschorten van de eigen verplichting (art. 6:262 BW)

Boek 3

 1. nakoming (art. 3:296 BW)

Als de geleverde zaak niet beantwoordt aan de overeenkomst heeft de consument dezelfde vorderingen als de koper bij een ‘gewone koopovereenkomst’.

De belangrijkste drie laten we nogmaals zien:

 1. aflevering van ontbrekende onderdelen (art. 7:21 BW)
 2. herstel van de afgeleverde zaak
 3. vervanging van de afgeleverde zaak

Als de consument kiest voor herstel of vervanging, dan kan de verkoper kiezen tussen vervanging of teruggave van de koopprijs (art. 7:21 lid 2 BW).
Zie ook lid 3 m.b.t. de consumentenkoop waarbij de koper onder voorwaarden het herstel kan laten plaats vinden door een derde en waarbij de kosten hiervan dan verhaalbaar zijn op de (wanpresterende) verkoper.

Risico
De zaak is voor risico van de koper van de aflevering (= bezitsverschaffing) af (art. 7:10 BW). Risico moet hier worden geïnterpreteerd als het risico van waardevermindering  of tenietgaan van de verkochte zaak, door een oorzaak die niet aan de verkoper kan worden toegerekend(= overmacht). De zaak kan feitelijk worden geleverd, maar ook middels een tweezijdige verklaring: zie nogmaals art. 3:115 BW
Voorbeeld: A koopt op 1 maart bij B een antieke kast die op dezelfde dag door B aan A wordt geleverd middels art. 3:115 sub (a) BW: levering c.p. = bezitter wordt houder. A heeft direct de rekening betaald. Op 15 maart wordt het pand van B door bliksem getroffen waardoor het pand inclusief kast volledig afbrandt. B beroept zich op overmacht, A wil de overeenkomst ontbinden om zijn geld terug te krijgen. A kan hier niet ontbinden. De kast is teniet gegaan, nadat aflevering via levering c.p. heeft plaats gevonden. Betreft het een consumentenkoop en zal de zaak bij de koper worden bezorgd, dan is de zaak pas voor risico van de koper vanaf het moment van bezorging (art. 7:11 BW).

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten