Balans tussen winstmaximalisatie en sociaal verantwoordelijk ondernemen

Winstmaximalisatie
De missie van een organisatie is datgene waar de organisatie voorstaat en wat het wil uitdragen. De missie bestaat uit vier onderdelen namelijk, het organisatiedoel ofwel het geen waar de organisatie haar bestaansrecht aan ontleent, de drijvende gedachten en overtuigingen van de leden van de organisatie, de waarden van de organisatie en haar leden en waar is de organisatie actief, ofwel welke waarde-propositie hanteert het voor welke belanghebbenden. Binnen de missie kan een duidelijke parado...
Lees verder

Stakeholders

Directe of indirecte belanghebbenden. Enkele voorbeelden: klanten/cliënten/ afnemers werknemers collega’s / leidinggevenden/ondergeschikten aandeelhouders/financiers raad van commissarissen / bestuur concurrenten leveranciers sociale achterban van werknemers vakbonden/werkgeversorganisaties omwonenden / actiegroepen overheid(sinstanties) politieke partijen consumentenorganisaties toekomstige generaties overige direct en indirect betrokkenen
Lees verder