Kennisbank Management

Balans tussen winstmaximalisatie en sociaal verantwoordelijk ondernemen

Balans Stakeholders:shareholdersDe missie van een organisatie is datgene waar de organisatie voorstaat en wat het wil uitdragen. De missie bestaat uit vier onderdelen namelijk, het organisatiedoel ofwel het geen waar de organisatie haar bestaansrecht aan ontleent, de drijvende gedachten en overtuigingen van de leden van de organisatie, de waarden van de organisatie en haar leden en waar is de organisatie actief, ofwel welke waarde-propositie hanteert het voor welke belanghebbenden.

Binnen de missie kan een duidelijke paradox herkent worden, namelijk een missie gericht op sociaal verantwoordelijk ondernemen en stakeholders of op winstgevendheid voor aandeelhouders. Een paradox is een ogenschijnlijke tegenstrijdige situatie met geen eenduidige oplossing. Feitelijk zou er een bepaalde balans gevonden moeten worden tussen de twee uitersten, echter is dit sterk afhankelijk van de organisatie en haar omgeving. Een organisatie met een missie gericht op winstgevendheid voor aandeelhouders heeft als doel zo hoog mogelijke financiële resultaten te behalen en hebben weinig oog voor andere stakeholders. Aan de andere zijde van de paradox staat sociaal verantwoordelijk ondernemen, waarbij de nadruk meer ligt op het voorzien in de behoeften van alle stakeholders en niet alleen gericht op winstmaximalisatie. Echter hebben beide kanten van de paradox elkaar nodig en kunnen elkaar versterken. Er zal dus een zekere balans gevonden moeten worden, zo kan een organisatie bijvoorbeeld sociaal verantwoordelijke activiteiten exploiteren die ten goede komen van de financiële resultaten.

Op grond van de bovenstaande paradox kunnen een tweetal perspectieven worden onderscheiden, namelijk het aandeelhoudersperspectief en het stakeholderperspectief. Een organisatie zal in bepaalde mate een bepaalde balans moeten vinden tussen beide perspectieven dat deze allebei in het voordeel van de organisatie profileren. En daarnaast dat de balans in lijn is met de eisen vanuit de omgeving en de organisatie.

Het aandeelhoudersperspectief legt de nadruk op winstmaximalisatie en dividend voor aandeelhouders. Het aandeelhoudersperspectief heeft maar in beperkte mate interesse in de maatschappelijke omgeving en andere stakeholders, namelijk als de organisatie andere partijen in haar voordeel kan gebruiken om de winst te vergroten. Deze manier van denken en handelen van organisaties komt voornamelijk voor in vrij individualistische samenlevingen, met een vrij grote voorkeur voor vrije marktwerking en een beperkte invloed van de overheid. Voorbeelden van landen waar dergelijke organisaties voornamelijk voorkomen zijn de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, dit is gebaseerd op het Angelsaksisch-model. Dit perspectief is gericht op zelfredzaamheid en dat het streven naar eigenbelang en winstmaximalisatie in het voordeel is van de gehele samenleving.

Het stakeholderperspectief is meer gericht op alle belanghebbenden in de in- en externe omgeving van de organisatie. Organisaties met een sterke focus op stakeholders zijn geïnteresseerd in gezamenlijke voordelen en niet alleen voor de eigen organisatie. Met stakeholders worden hier bedoeld, partijen als leveranciers, klanten, werknemers, belangenorganisaties, de overheid en de maatschappij et cetera. Het stakeholderperspectief is georiënteerd op een sociaal verantwoordelijke manier van ondernemen, waarbij in bepaalde mate in de behoefte wordt voorzien van alle stakeholders en niet alleen van de eigenaren van de organisatie. Het belang van sociaal verantwoordelijke ondernemen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze manier van werken komt vooral voor in landen met een meer socialistisch inslag en een meer invloedrijke rol van de overheid en andere partijen op de markt. Voorbeelden van dergelijke landen zijn Duitsland, Japan en Zweden.

Concluderend kan gesteld worden dat beide perspectieven voor- en nadelen hebben en dat het heersende perspectief binnen een organisatie sterk afhankelijk is van haar in- en externe omgeving. Echter hebben beide perspectieven elkaar nodig en zal er een bepaalde balans gevonden moeten worden tussen beide of sterker nog dat beide perspectieven elkaar gebruiken om voordeel te genereren. Voor meer informatie over stakeholders en aandeelhouders klik op de link in deze zin.

(Gebaseerd op het boek: Wit, B. de., & Meyer, R. (2014). Strategizing. In B. Wit de, & R. Meyer, Strategy an international perspective. Hampshire: Cengage Learning EMEA)

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten