Management Modellen Strategie

7-S model

Het 7-S model geeft de zeven meest kritische elementen van een organisatie weer en fungeert als diagnosechecklist en is gericht op het beoordelen van de kwaliteit van de organisatie. Het resultaat hiervan geeft in sterke mate weer of de factoren in balans zijn en derhalve hoe effectief een organisatie is. Het 7-S Model schenkt niet alleen aandacht aan de harde kant van de organisatie, zoals strategie en organisatiestructuur, maar ook aan de zachte elementen zoals managementstijl en personeel. De zeven elementen zoals Strategie, Structuur, Stijl en Significante waarden, Sleutelvaardigheden en Staf en Systemen worden onderstaand weergegeven.

Strategie
De strategie betreft de doelstellingen van een organisatie en op welke wijze deze worden gerealiseerd. Voor het uitwerken van de strategie dient centraal te staan de missie, visie, ondernemingsstrategie
en concurrentiestrategie(en). Bij dit element is het van belang dat er sprake is van consistentie.

Structuur
Bij de structuur gaat het om de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die verbonden zijn activiteiten en functies alsook om de wijze waarop de organisatie is ingericht. Concreet gaat de structuur nader in op de mate van formalisatie en de mate van decentralisatie/centralisatie.

Stijl en Significante waarden
De stijl verwijst in dit kader naar de managementstijl die gehanteerd wordt en de significante waarden betreft hier de cultuur die daarmee samenhangt. Voor wat betreft de stijl gaat het hier om hoe het wordt toegepast. Kenmerkt de leiderschapsstijl zich door delegeren en overleggen of is het overtuigen en instrueren? (taakgericht of relatiegericht gedrag).
De cultuur wordt door de leden van de organisatie bepaald en omvat de gedeelde opvattingen,  en gemeenschappelijke normen en waarden. Deze aspecten bepalen in zeer sterkte mate hoe een organisatie functioneert.

Sleutelvaardigheden en Staf
Bij de sleutelvaardigheden gaat het om waar de organisatie goed in is en staf verwijst naar het personeel. Concreet gesteld wordt er binnen deze dimensies gekeken naar de USP’s van de organisatie, de componenten van de HRM-cyclus en de hygiëne factoren.

Systemen
Bij de systemen gaat het om de formele en informele werkwijzen, procedures, voorschriften en afspraak en de wijze waarop processen binnen een organisatie verlopen om de doelstelling(en) te realiseren. Concreet gesteld wordt er dus feitelijk gekeken naar wat de primaire, bestuurlijke en secundaire processen zijn, op welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en of/en hoe de PCDA-cyclus wordt doorlopen.

Aandachtsgebieden
Vanuit de praktijk zien we dat organisaties vaak aansturen op de harde kanten van de organisatie en daarom vaak nauwelijks effectief zijn. Het vinden van balans tussen de harde en zachte aspecten binnen de organisatie is dus essentieel om duurzaamheid te realiseren.

LITERATUUR
Peters, T.J & Waterman, R.H (2004). The art of Japanese Management. Penquin Books LTD.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.