B Kennisbank Management Wiki

Beleidsargumentatie

Onderstaand een beknopt aantal punten waar rekening mee dient te worden gehouden als het gaat beleidsargumentatie:

 • Bij beschrijving en analyse huidige situatie: met bronnen, voorbeelden, cijfermateriaal etc. de inventarisatie en de analyse goed met feitenmateriaal ondersteunen en met argumenten aannemelijk maken dat het  echt noodzakelijk is om nieuw beleid te gaan ontwikkelen.
 • Bij het uiteindelijke beleidsadvies aannemelijk maken dat de gekozen maatregelen/middelen de problemen inderdaad verminderen/oplossen/voorkomen
 • Voorgestelde beleid biedt belangrijke voordelen en geen noemenswaardige nadelen
 • Zijn er nadelen? dan aannemelijk maken dat die niet zwaarwegend zijn of dat de kans niet groot is dat ze optreden.
 • Argumentatie maakt het mogelijk de voorgestelde maatregelen te toetsen op }effectiviteit: beste maatregel?
 • Uitvoerbaarheid: mankracht/budget/techniek
 • Efficiëntie: geringste kosten
 • Toelaatbaarheid: juridische en ethische kanten
 • Formuleer positief, benadruk de voordelen
 • Wees concreet, kwantificeer en onderbouw kreten zoals de beste, effectiever, goedkoper
 • Maak gebruik van betrouwbare bronnen en vermeld die ook zorgvuldig
 • Bouw argumentatie zorgvuldig op, zet belangrijkste argumenten vooraan, zorg voor meervoudige argumentatie
 • Gebruik veel signaalwoorden zoals dus, ten gevolge hiervan, daardoor, ondanks dat etc. , maar gebruik ze zorgvuldig.
Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten