Beleidsargumentatie

Onderstaand een beknopt aantal punten waar rekening mee dient te worden gehouden als het gaat beleidsargumentatie: Bij beschrijving en analyse huidige situatie: met bronnen, voorbeelden, cijfermateriaal etc. de inventarisatie en de analyse goed met feitenmateriaal ondersteunen en met argumenten aannemelijk maken dat het  echt noodzakelijk is om nieuw beleid te gaan ontwikkelen. Bij het uiteindelijke beleidsadvies aannemelijk maken dat de gekozen maatregelen/middelen de problemen inderda...
Lees verder