Research Methods in Human Resource Management

Clear and easy to follow, Anderson's latest edition guides you through the planning and execution of HRM research projects, at any level. Research Methods in Human Resource Management is fully mapped to the CIPD advanced level module, Investigating a Business Issue and remains a key resource for anyone undertaking a research report. Bestel dit boek voor de prijs van slechts €45,99
Lees verder

Strategy and Human Resource Management (Engels)

Deze derde editie van 'Strategy and Human Resource Management' biedt een belangrijk maar toegankelijk betoog over de strategische rol van HRM. De auteurs integreren HRM-theorie met de HRM-praktijk, en laten zien welke rol HR zou moeten spelen in de algehele performance van een organisatie. In de derde editie is er extra aandacht voor marketing, management en financiën.  Bestel dit boek voor de prijs van €58,34
Lees verder

Organisatie- en personeelsmanagement

Dit boek biedt een integrale benadering van organisatie- en personeelsmanagement (O&PM) en biedt zowel een algemene inleiding in het vakgebied als concrete handvatten voor een effectieve aanpak in de praktijk. De theorie wordt duidelijk neergezet en met casuïstiek omlijst. Hierdoor leert de eerste- of tweedejaars student binnen een Bachelor- of Masteropleiding de bestudeerde theorie meteen toe te passen. Bestel dit boek voor de prijs van slechts €69,95
Lees verder

Hoe krijg je ze mee?

Annemarie Mars heeft met 'Hoe krijg je ze mee?' de GIDS prijs voor het beste HR-boek gewonnen. Wie binnen een organisatie een verandering wil realiseren heeft daarbij altijd anderen nodig. In dit boek worden vijf krachten beschreven om een verandering te laten slagen: urgentie, ambitie, planning, interactie en leiderschap. Vanuit de visie dat weerstand erbij hoort, maar dat veel onnodige weerstand kan worden voorkomen. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen zich aan de verandering verbinden. ...
Lees verder

Organisatie- en personeelsmanagement

Bij HRM gaat het om het optimaal laten presteren van medewerkers, om zo hun bijdrage aan het succes van de organisatie te maximaliseren. HRM opereert op een belangenkruispunt van mensen en organisatie. Waar veel HRM-boeken het accent op personeel leggen, vertrekt dit boek vanuit de organisatie, omdat dit de context is waarin de factor personeel moet worden gezien. Het gaat om een voortdurende balans tussen organisatie- en medewerkersbelangen. Dit boek biedt een integrale benadering van organi...
Lees verder

Bedrijfskundige aspecten van HRM

Human Resources vervullen een steeds belangrijkere strategische rol in bedrijven en instellingen. In 'Bedrijfskundige aspecten van HRM' geven experts ieder op hun eigen terrein inzicht in de gevolgen van deze ontwikkelingen voor HRM. 'Bedrijfskundige aspecten van HRM' biedt hiermee een nieuwe optiek in het HR-vak. Door de opmars van HRM als essentiële bedrijfsfuncties krijgt HRM steeds vaker te maken met strategische vraagstukken die vanuit een meer integrale bedrijfskundige optiek benaderd m...
Lees verder