Nominale groepstechniek

De nominale groepstechniek betreft een gestructureerde vergadertechniek welke discussie en communicatie inperkt gedurende de besluitfase. De nominale groepstechniek verloopt doorgaans als volgt:

  1. De groep komt bijeen en het probleem dat opgelost dient te worden wordt aangegeven. Zonder dat het verder door de groep besproken wordt, schrijft iedereen zijn ideeën en samenhangende oplossingen op.
  1. Iedereen deelt zijn oplossingen mee aan de groep. Zolang nog niet iedereen aan de beurt is geweest, worden ook de oplossingen niet besproken.
  1. Er vindt een open discussie plaats om de verschillende oplossingen en alternatieven helder te krijgen, én te evalueren.
  1. Een geheime schriftelijke stemming vindt vervolgens plaats. Ieder groepslid verschaft de rangorde van de geprefereerde oplossingen. Het op deze wijze best scorende idee wordt vervolgens gekozen.
Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *